Drömmen är fantasin om det som väcker glädje.
Önskan är bönen som beskriver målbilden av en dröm. 
Beslutet är det som ger kraft och mod att agera.
Intention är avsikten bakom handlingar.
Motivation är tron om att klara av.
Karma är betraktarens perspektiv att förändra.
Perspektiv är det program som jämför och värderar.
Närvaro är fokus.
Lidande är resultatet av inre konflikter.
Glädje är livskraften, själva bränslet.
Jaget är betraktaren, själva närvaron som ser och som upplever.     
Medvetenheten är förståelsen av den inre kommunikationen mellan

närvaron som ser och närvaron som upplever.
När närvaron ökar, blir upplevelsen starkare.
När medvetenheten ökar förändras perspektiven.    
När perspektiven förändras ökar inre frid och yttre frihet.