Stress och obearbetade trauman leder till smärta och sjukdom. Stress beror på inre konflikter. Trauman skapar inre konflikter med dömanden, nedstämdhet, missnöjdhet, oärlighet, skam, skuld, flykt och kamp. Exempel på det är när vi aldrig upplever oss nöjda. Ett annat är när vi inte kan njuta av framgång, utan kastar oss in i nästa uppgift. Ett tredje exempel är när vi inte kan fokusera för oavsett vad man gör känns det som om man borde göra något annat. En soppa av malande tankar gör det svårt att fokusera och välja rätt.

Hitta din inre vägledning är lösningen. Vägen är in i din personliga sanning och jag vägleder dig. Motstånd mot att hitta hem till dig själv behöver ses. Inre dörrar behöver öppnas. Oläkta sår behöver läkas. Negativa övertygelser behöver nya perspektiv och omvärderas. Avsikten med vår existens är att bejaka och uppleva glädjen i oss själva som en inre vägledning till goda val i livet.

Våra kroppar behöver glädje för att fungera bra. Så är människan skapad. Att inte ha blivit bekräftad som barn för den man är, eller blivit kränkt och kritiserad skadar självkänsla, självförtroende och egenvärde.

Jag erbjuder behandlingar som löser upp ursprung för stress, oro, trauman, ångest, smärta, låg självkänsla, skam, skuld och andra symtom.

Läs mer om mina behandlingar under rubriken BEHANDLINGAR

Du är den viktigaste människan i ditt liv!


Varmt välkommen för utredning, vägledning och behandling.
Maria Löfgren, medicinsk kinesiolog.