Stress beror på inre konflikter. Bakom stress pågår en inre kamp. En kamp med rädslor, nedstämdhet, missnöjdhet, oärlighet, skam, skuld eller annat. Exempel på det är när vi aldrig upplever oss nöjda. Ett annat är när vi inte kan slappna av och njuta av framgång, utan kastar oss in i nästa uppgift. Ett tredje exempel är när vi inte kan fokusera, för oavsett vad man gör känns det som om man borde göra något annat. En soppa av motsägelsefulla och oroande tankar gör det svårt att fokusera och välja rätt.

Hitta den inre vägledning är lösningen. Motstånd mot att hitta hem till sig själv behöver avslöjas. Inre dörrar behöver öppnas. Oläkta sår behöver läkas för att vi ska måg bra och få ett inre lugn. Negativa övertygelser behöver nya perspektiv och omvärderas. Det är vad som händer under behandling med Neuro Energetic Kinesiology. Avsikten med vår existens är att bejaka och uppleva glädjen i oss själva som en inre vägledning till goda val i livet.

Våra kroppar behöver glädje för att fungera bra. Så är människan skapad. Att inte ha blivit bekräftad som barn för att man finns ger lågt egenvärde. Att ha blivit kränkt och kritiserad skadar självkänsla och självförtroende.

De kinesiologiska behandlingarna förändrar de självgående programmen av skadliga trosföreställningar. Det är permanent förändring bit för bit.

Läs mer om mina behandlingar under rubriken BEHANDLINGAR

Du är den viktigaste människan i ditt liv!


Varmt välkommen för utredning, vägledning och behandling.
Maria Löfgren, medicinsk kinesiolog.