Stress och psykisk ohälsa är störst orsak till sjukdom. Bakom finns oro, ångest, skam, skuld, trauman, orimliga krav, skadliga övertygelser, dömande och kritiserande tankar. Och vanligt är dessutom för höga halter av gifter i kroppen. Det skadar inre organ och organfunktioner. Det skadar nerver och muskelfunktioner. Det utvecklar olika typer av besvär. Det får du hjälp med att lösa!

Kronisk stress aktiveras av negativa övertygelser och minnen. Utan stress fungerar hjärnan, nervsystem, muskler, immunförsvar och matsmältning optimalt. En frisk kropp har mer livskvalité än en sjuk.

Stress uppkommer på grund av inre konflikter. Ett exempel på det är när vi aldrig upplever oss nöjda. Ett annat är när vi inte kan njuta av framgång, utan kastar oss in i nästa uppgift. Ett tredje exempel är när vi inte kan fokusera för oavsett vad man gör känns det som om man borde göra något annat.

Våra kroppar behöver glädje för att fungera bra. Så är människan skapad. Att inte ha blivit bekräftad som barn för den man är, eller blivit kritiserad, ger stora problem i livet. Så även övergrepp och kränkningar. På min praktik ger jag behandlingar som löser upp ursprung för stress, oro, trauman, ångest, smärta, låg självkänsla, skam, skuld och andra symtom.

Läs mer om mina behandlingar under rubriken BEHANDLINGAR

Du är den viktigaste människan i ditt liv!

Varmt välkommen till ett friskare liv!

Maria Löfgren, medicinsk kinesiolog