STÄRK DITT IMMUNFÖRSVAR!
LÄR DIG STRESSHANTERING!
MINSKA DIN ÅNGEST!

LÄK DINA MAGPROBLEM!

Kinesiologi är en del av Friskvårdsavtalet och du kan därför använda din friskvårdspeng från ditt arbete.

Kinesiologi Awareness erbjuder flera typer av behandlingar. Val av behandling görs på plats och utgår från Dina personliga behov. Behovet kartläggs genom anamnes och detektering med kinesiologiska tester.

Behandlingar mot
Kronisk smärta, stress, hormonella obalanser, artros, kroniska infektioner, IBS, oro, ångest, trauman, panik, PTSD, sömnbesvär, orkeslös, känslor av meningslöshet, värdelöshet, skam, skuld, uppgivenhet, hopplöshet, låg självkänsla, lågt självförtroende, hjälplöshet, missbruk och beroenden, självskadebeteende, brist i tillit m.m..

Behandlingarnas inriktning kan beskrivas i 5 olika kategorier:
1. Kemiska: Avgiftning med örter och näring för biokemisk och mikrobiell balans. Tarm och immunförsvar stärks. Tester för näringsbrister och överkänsligheter.
2. Fysiska: Strukturella korrigeringar, integrering av spädbarnsreflexer, rytmiska rörelser och hjärngymnastik för bättre kommunikation med muskler. Muskelfunktion och rörlighet ökar, samt bättre kroppshållning och avspända muskler. Särskilt bra vid triggerpunkter och ledsmärtor, begynnande artros. Rekommenderas också för idrottsutövare som vill prestera bättre.
3. Mentala: För att stärka självkänsla och självförtroende, minska på rädslor, skuld och skamkänslor.
4. Energimedicin: Obehagliga kroppsreaktioner som, fruktan, paralys, skräck och panik minskar successivt. Bra vid utmattning, PTSD och vid läkning av trauman.
5. Det intuitiva: Behandlingar som påverkar det undermedvetna, själva ursprunget till lidande med oro, ångest, panikångest, livsleda och upplevelser av meningslöshet. Ger inre trygghet och harmoni.

Behandlingar ökar känslan av frid och frihet

Kinesiologi Awareness

Våra kroppar vet vad de behöver för att må bra. Det är inget konstigt med det. Det magiska är att vi kan ta reda på det med hjälp av muskeltester.

Det är viktigt att Du är villig att engagera Dig i Ditt liv, då resultatet blir bättre. Det innebär att förändra djupa övertygelser och felaktiga slutledningar som håller dig fast i negativa mönster.

Vi gör det tillsammans!

Jag har över tio års erfarenhet av att ge behandlingar och stötta människor i utvecklingsprocesser och livsstilsförändringar för ett friskt och lustfyllt liv. Det är sällan enbart några piller räcker.

Förberedelser inför ditt fösta besök
Intag inga kosttillskott 2 dagar närmast före besök, men ta med de kosttillskott du tar.
– Ta också med de läkemedel då eventuellt äter, både tabletter och förpackning.
– Ta med kranvatten hemifrån i en ren glasförpackning.

Kostnaden är 750 kr per 30 min. Max 2200 kr vi första besök vilket vanligtvis tar runt 1,5 tim.

Vid förhinder ska avbokning av behandling ske senast 24 tim. före avtalad tid.

Hur många behandlingstillfällen behövs?
Ju sämre allmäntillstånd, desto troligare att det tar längre tid och fler behandlingar till att må bra. Vanligen krävs mellan 3-15 behandlingar med 1-4 veckors mellanrum. Man kan också komma i förebyggande syfte eftersom man med kinesiologiska muskeltester finner obalanser tidigt. Det är därför klokt att kolla sig en gång om året även när man mår bra. De flesta väntar dock tills de haft symtom under en längre tid och då får man räkna med att kroppen behöver längre tid på sig för att komma i balans. Hur du tar hand om din kropp i vardagen har stor betydelse och du får personliga rekommendationer.

Restriktioner jag följer:
– Tystnadsplikt.
– GDPR.
– Behandlar endast de som är 8 år och äldre.
– Behandlar inte mot sjukdomarna cancer, epilepsi eller diabetes.
– Kläder behålls på.
– För att minska risk för spridning av Corona tar jag emot endast en klient om dagen. Stanna hemma om du misstänker att du blivit smittad, TACK!

Välkommen till vägledning för ökat välmående!


I länken nedan hittar du andra terapeuter runt om i landet. Jag rekommenderar också att du söker på Kroppsterapeuternas hemsida.

https://7999.se/