Jag Maria Löfgren har många års erfarenhet av att ge behandlingar och stötta människor i deras utvecklingsprocesser och livsstilsförändringar för ett friskt och lustfyllt liv.

Min medvetna inre process till högre medvetenhet har handlat om att skaffa mig faktakunskap inom naturvetenskap, medicin, kroppsterapi och mindfulness. Men också om att anta personliga utmaningar i att våga ta mig igenom mina inre motstånd. En tuff konfrontation mellan oviljan att se och uppleva den mentala smärtan som suttit i kroppens negativa minnen, kontra vilja och envishet att följa mitt beslut om att öka min inre glädje och kunna skapa ett bättre liv.

Tunga utmaningar har varit avgiftning från amalgamförgiftning, hitta hem till mig själv efter flera traumatiska övergrepp och kränkningar, både fysiskt och mentalt, samt upplevelsen av att inte höra till, inte vilja vara på den här planeten, inte känna mig välkommen till livet.

Hade min självkänsla, känslan om egenvärde funnits, hade jag aldrig accepterat att bli utnyttjad och illa behandlad. Men jag har tidigare inte förstått när andra människor kränkt eller utnyttjat mig. Jag har också värnat mer om att inte såra andra, än att stå upp för mig själv. Något jag lärde som liten.

Först när jag fick egna barn förstod jag att något i mig var till min nackdel. Mitt beslut om att bli frisk tog jag 1985. Det har varit en lång utbildning av viktiga erfarenheter och den kunskap jag besitter idag är jag oerhört tacksam och stolt över. Det resultat jag uppnått kan jag njuta av varje dag.

Kinesiologi gav mig ett värdigt liv.

Min glädje är att dela med mig av mina erfarenheter och använda mina kunskaper och metoder för att hjälpa andra till ett värdigt och lustfyllt liv.

Medicinsk kinesiolog Maria Löfgren