Kinesiologi är en testmetodik att via muskeltester identifiera funktionssvagheter och energiobalanser hos en individ, även djur och därefter åtgärda dessa, samt slutligen verifiera verkan av behandlingarna.

Fördelar med kinesiologi är att kroppen via muskeltester visar:

1. Svagaste länken och ursprung för symtom.

2. Effektivaste åtgärden genom att kroppen själv väljer metod utifrån många olika möjligheter. Olika kinesiologer kan arbeta med olika behandlingsinriktningar.

3. Kroppen visar prioritet av insatser. Olika lager kommer fram vid olika besökstillfällen. Det gör behandlingarna individuella och specifikt riktade för att hela tiden stärka svagaste länken.

4. Helhet – för bästa resultat behövs oftast en kombination av balanseringar. Kinesiologi Awareness arbetar med alla inriktningar.

5. Verifiering – kontroll av att balanseringarna fungerat.

Vad är kinesiologi?

Den här informationen är hämtad från KRY, Kroppsterapeuternas hemsida.

”Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns.

Användningsområde: Några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:

  • Ont i huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
  • Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
  • Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet.
  • Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
  • Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.”


Tack vare elitidrotten har kinesiologi blivit en accepterad och välbeprövad metod för många människor. I USA och Tyskland arbetar läkare framgångsrikt med kinesiologi.

I Sverige arbetar socialstyrelsen mot de flesta alternativa metoder. Det påverkar möjligheten för många människor att välja annat än läkemedel. Det i sin tur bidrar till onödig belastning av läkemedelsrester i vattendrag och dricksvatten och vattnets kretslopp. Det i sin tur inverkar negativt på hälsa och miljö. Vi får alla ta del av läkemedelsresterna eftersom vattnet bär det med sig i sitt kretslopp.