Kinesiologi används som en testmetodik att via muskeltester identifiera funktionssvagheter och obalanser hos en individ, även djur och därefter åtgärda dessa, samt slutligen verifiera verkan av behandlingarna.

Fördelar med kinesiologi är att kroppen via muskeltester visar:

1. Svagaste länken och ursprung för symtom.

2. Effektivaste åtgärden genom att kroppen själv väljer metod utifrån många olika möjligheter. Olika kinesiologer kan arbeta med olika behandlingsinriktningar.

3. Kroppen visar prioritet av insatser. Olika lager kommer fram vid olika besökstillfällen. Det gör behandlingarna individuella och specifikt riktade för att hela tiden stärka svagaste länken.

4. Helhet – för bästa resultat behövs oftast en kombination av balanseringar. Kinesiologi Awareness arbetar med alla inriktningar.

5. Verifiering – kontroll av att balanseringarna fungerat.


Inriktningar:

Mentalt – sår, kränkningar, avvisande, övergiven, trauman, självkänsla och självförtroende, skuld, skam, oro, ångest, depression, suicidal.

Energimässigt – blockeringar av energier i kroppen, PTSD, chock, paralys, skräck, fruktan och flykt vilket tar enorm energi och kan leda till utmattning.

Biokemiskt – processer i kroppen, som bildning av hormoner, ämnesomsättning, organfunktioner, avgiftning och näringsbrister. IBS!

Strukturellt – värk och spänningar i leder och muskler. Kroppshållning, triggerpunkter och muskelfunktioner.

Kinesiologi – en neurofysiologisk kroppsterapi

Följande information är kopierad från Svenska Kinesiologiskolans hemsida. Den skola där jag gått min grundutbildning. Därefter har jag gått fortsättningskurser på andra ställen, samt själv utvecklat metoder för andlig läkning.

Kinesiologi är en manuell neurofysiologisk terapi som utvecklats av amerikanska kiropraktorer, grundad i medicinsk gymnastik, traditionell kinesiologi och fysioterapi från början av 1800-talet i Sverige.
Den metod som vi främst använder oss av på Svenska Kinesiologi Skolan heter Manuell Kinesiologi / Manual Kinesiology.

Det är en kinesiologisk metod som utvecklats under 35 år här i Sverige och som omfattar avancerad manuell muskeltestning, meridianterapi och kinesiologisk akupressur, manuell neurofysiologi, nutritionskinesiologi och strukturell kinesiologi, stresskinesiologi och mental kinesiologi.

Kinesiologi

Den här informationen är hämtad från KRY, Kroppsterapeuternas hemsida.

”Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns.

Användningsområde: Några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:

  • Ont i huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
  • Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
  • Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet.
  • Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
  • Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.”


Tack vare elitidrotten har kinesiologi blivit en accepterad och välbeprövad metod för många människor. I USA och Tyskland arbetar läkare framgångsrikt med kinesiologi.

I Sverige arbetar socialstyrelsen framgångsrikt mot de flesta alternativa metoder. Det påverkar möjligheten för många människor att välja annat än läkemedel. Det i sin tur bidrar till onödig belastning av läkemedelsrester i vattendrag och dricksvatten och vattnets kretslopp. Det i sin tur inverkar negativt på hälsa och miljö. Vi får alla ta del av läkemedelsresterna eftersom vattnet bär det med sig i sitt kretslopp.