Jag är mest angelägen om att lära ut hur vi själva kan påverka vårt välmående genom omprogrammering av inre reaktioner på vår negativa historia.

Kontakta mig om du är intresserad av att lära dig förändras på djupet till att tolka livet mer positivt. Eller om du arbetar som terapeut och vill öka utbudet av behandlingar. Eller om du vill att jag kommer och föreläser om möjligheter till läkning av trauman, kränkningar och övergrepp.